admin

About saamaan

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far saamaan has created 19 blog entries.

مدیرعامل و مسئولیتهای او در قرارداد پروانه اشتغال + نکات قرارداد مدیرعامل

مدیرعامل شرکت به طور کل مسئولیتی بسیار سنگین دارد [...]

عضو هیئت مدیره و یا شاغل؛ اهمیت سمت مهندس در شرکت حقوقی

سِمَت مهندس در شرکت از جمله مهمترین عوامل مؤثر [...]

برگ تعهد طراحی و اهمیت طراح در ساختمان

طراحی اصولی و درست یک ساختمان مزایای بسیاری دارد. [...]