با توجه به مطالب قبل ملاحظه گردید که مجریان ذیصلاح ریسک بزرگی را متحمل می گردند. از سوی دیگر بازار ساخت و ساز هنوز آمادگی مالی و فرهنگی لازم را پیدا نکرده است تا کارفرما اجرای ساختمان را به طور کامل به مهندس مجری واگذار نماید و هزینه های آن را نیز پرداخت نماید. بسیاری از مهندسان مجری نیز از سر ناآگاهی و نیاز مالی برگ تعهد اجرای ساختمانها را مهر و امضاء می کنند بدون آن که واقعاً اجرای آن ساختمان را بر عهده داشته باشند.

قرارداد مدیریت بر ساخت راه حلی ست که هم کارفرمایان ساختمانی هزینۀ سنگینی بابت اجرای ساختمان پرداخت نخواهند کرد و هم مهندسان مجری با ریسک کمتری برگ تعهد را مهر و امضاء می نمایند و مراحل ساخت ساختمان را زیر نظر خواهند داشت.

نکتۀ مهم در قرارداد مدیریت بر ساخت این است که ابتدا قرارداد بین کارفرما و مهندس مجری امضاء می گردد، سپس مهندس مجری برگ تعهد اجرا را مهر و امضاء می نماید. در این قرارداد موادی گنجانده شده است تا همواره تسلط مهندس مجری بر اجرای ساختمان حفظ شود، اگرچه امور اصلی اجرا از قبیل پرداخت دستمزد کارگران، خرید مصالح و قرارداد با پیمانکاران جزء تماماً توسط شخص کارفرما انجام می گیرد.

برای حفظ تسلط مهندس مجری بر ساخت ساختمان در قرارداد گنجانده می شود که کارفرما موظف است در هر مرحله صلاحیت پیمانکاران جزء و مشخصات فنیِ مصالح مصرفی را کتباً به تأیید مهندس مجری برساند. در صورت امتناع کارفرما از انجام این کار در حین ساخت مهندس مجری می تواند این موضوع را کتباً به مهندس ناظر اعلام و از او رسید دریافت نماید. این قرارداد به مهندس مجری امکان می دهد تا در صورت سرپیچی کارفرما از بندهای قرارداد و استفاده از مصالح نامرغوب و یا بکارگیری پیمانکاران فاقد صلاحیت، ضمن تقدیم استعفای خود به مراجع ذی ربط (شهرداری، نظام مهندسی، ناظر، کارفرما)، قرارداد را منفسخ اعلام نماید.

البته نکته بسیار مهمی در امضای قرارداد مدیریت بر ساخت وجود دارد که باید دقت ویژه ای نسبت به آن مبذول نمود. آن نکته مهم احراز هویت کارفرما ست. مهندس مجری در هنگام اجرای قرارداد باید توجه کند کارفرمایی که قصد دارد قرارداد با او امضاء کند چه سمتی در پروژه دارد. اگر صاحب زمین است باید اصل سند زمین و کارت ملی او را بخواهد و مطابقت دهد تا از هویت او مطمئن شود. اگر سازندۀ مشارکت در ساخت است باید اصل سند و قرارداد مشارکت و وکالتنامه از صاحبان زمین و کارت ملی او را بخواهد و با انطباق این مدارک هویت او را احراز نماید. در سایر موارد و خصوصاً در کارهای بزرگ توصیه می شود مهندس مجری از مشاورۀ افراد مطلع و آشنا با مسائل حقوقی بهره گیرد.

در لینک زیر نمونه ای کلی از قرارداد مدیریت بر ساخت قابل مشاهده است. توصیه می گردد کارفرمایان و مهندسان مجری گرامی با دقت تمام سطر به سطر این قرارداد را مطالعه نمایند. چرا که نکات بسیار ظریف حقوقی در آن نهفته است و در مواقع بحرانی می تواند نجاتبخش مهندس مجری و یا کارفرما باشد. همچنین دعوت می شود سایر مطالب این قسمت مطالعه گردد تا نکات دیگری از ظرایف این قرارداد آشکار شود.