پس از آشنایی ابتدایی با روال حقوقی کردن پروانه یا همان قرارداد پروانه اشتغال نظام مهندسی، در این مطلب نکاتی که باید در قرارداد گنجانده شود شرح داده می شود. با دانستن و بکار بستن این نکات حداقل آسیب از قِبَل قرارداد پروانه اشتغال متوجه مهندس خواهد شد.

در ابتدا مهندسان گرامی باید نسبت به نکته ای مهم دقت داشته باشند. اگر واقعاً قصد واگذاری پروانه به شرکت عضو نظام مهندسی را دارید، ابتدا باید از توهم های ساختگی بیرون بیایید. با توجه به گسترش فضای مجازی و انبوه اطلاعاتی که منتشر می شود، ممکن است نظرات و خطرات بی پایه و گاه بزرگنمایی شده از دردسرهای قرارداد پروانه نظام مهندسی به اطلاع شما برسد. کسی که تمایل به استفاده از پروانه اشتغال خود و کسب درآمدی سالانه از آن را داشته باشد باید ابتدا تکلیف خود را با این شایعات و توهمات روشن کند.

شرکتهای عضو نظام مهندسی هیچ سوء استفاده ای نمی توانند از پروانه اشتغال مهندسان داشته باشند مگر مواردی که در ادامه ذکر می شود. شایعترین دردسری که مهندسان در قراردادهای پروانه اشتغال به آن دچار می شوند عدم آزادسازی به موقع پروانه اشتغال است. توجه شود وقتی یک مهندس در سازمان نظام مهندسی برگ خوداظهاری امضا می کند و پروانه خود را در اختیار شرکت قرار می دهد فرض نظام مهندسی بر این است که مهندس در شرکت مشغول به کار است و همچنان در حال همکاری ست یعنی اگر تا سه سال هم مهندس و شرکت به نظام مهندسی مراجعه نکنند همچنان امتیاز مهندس در اختیار شرکت باقی می مانند. فلذا مهندسان باید دقت ویژه ای نسبت به تاریخ پایان قرارداد مبذول دارند و در صورت امکان، مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در آزادسازیِ به موقعِ پروانه در قرارداد بگنجانند. اصطلاح حقوقی جریمه تأخیر « وجه التزام » است. یعنی در بند تعهدات شرکت چنین جمله ای باشد: « شرکت متعهد می گردد تا مورخ (روز اتمام قرارداد) کارهای اداری مربوط به خروج مهندس از شرکت و آزادسازی و استرداد پروانه اشتغال مهندس به وی را انجام دهد در غیر این صورت به ازای هر روز (و یا هر ماه بسته به توافق) مبلغ ….. ريال به عنوان وجه التزام مورد توافق طرفین قرار گرفت که شرکت متعهد به پرداخت آن خواهد بود. »

بدین ترتیب و با گنجاندن « وجه التزام » در قراردادهای پروانه اشتغال در صورت تأخیر شرکت در آزاد سازی و استرداد پروانه مهندس با در دست داشتن قرارداد به شعبه شورای حل اختلاف دادگستری ( با توجه به آدرس پشت پروانه شرکت)  مراجعه و از شرکت شکایت می کند. مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به سرعت انجام می شود و حکم آزادسازی پروانه و پرداخت مبلغ وجه التزام در حداقل زمان صادر می گردد.

توجه نمایید که برای آزاد سازی پروانه خصوصاً اگر عضو هیئت مدیره باشید مراجعه به نظام مهندسی کار بی فایده ای خواهد بود و سازمان نظام مهندسی جایگاه قانونی خاصی برای آزادسازی پروانه مهندس ندارد.

مورد دیگری که احتمال سوء استفاده از پروانه مهندس وجود دارد در مطلب بعد شرح داده می شود.