بسیاری از مهندسین ناظر اخلاق حرفه ای را رعایت نمیکنند. بسیاری دیگر نیز که سعی در رعایت اخلاق حرفه ای و رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان دارند با مالک و سازنده درگیر می شوند و کارشان به شورای انتظامی و محکومیت می انجامد. در هر دو مورد مهندس ناظر بی تقصیر است. چرا که آموزشهای درست و بجایی به وی ارائه نشده است. به عبارت دیگر عموم مهندسین و بهره برداران و به طور کلی صنعت ساختمان بیش از بیست سال است که تاوان سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مدیران این صنعت را می دهند. سرخوردگی و ناامیدی مهندسین از امکان اجرای کار درست و اصولی، و نارضایتی و بی اعتمادی عموم بهره برداران نسبت به ساخت و سازهای شهری بخش دیگری از آسیب سوء مدیریتها و عدم بکارگیری نیروهای بالقوه مهندسین است.

اما فارغ از سوء مدیریتها، جامعه مهندسی با کسب آگاهی از قوانین و قواعد اداری و اجرایی، خود می تواند گشایشگر این گرۀ کور باشد. چرا که بر اساس قانون مهندس ناظر محور متحول کنندۀ ساخت و ساز شهریست. مهندسین ناظر، در صورت آگاهی و تسلط بر مبانی حقوقی حرفه خود، می توانند اختیارات وسیعی که قانون در اختیارشان گذاشته را برای اصلاح وضعیت جاری ساخت و ساز بکار گیرند و به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یابند.

مهمترین مهارتی که مهندس ناظر باید بر آن مسلط باشد مستندسازی ست. به این معنی که مهندس ناظر، فعالیتهایی که پیرامون پروژه تحت نظارتش انجام داده است، را باید بتواند در آینده اثبات نماید. در حالت کلی هیچ کس از مهندس ناظر نمی پرسد؛ چند بار از پروژه بازدید نموده است؟ و آیا در بازدیدهایش کار مفیدی انجام داده است؟ به این ترتیب در سالیان گذشته بودند مهندسین ناظری که حتی یک بازدید هم از پروژه تحت نظارت خود انجام نمی دادند. البته اتفاقی هم نمی افتاد و ساختمان با همان کیفیت بساز بفروشی ساخته می شد. به مرور زمان امر به تعدادی از مهندسین مشتبه شد که در مهر و امضای ایشان سرّی جادویی نهفته است که تا این حد ارزشمند است و با هر مهر و امضایی چندصد هزار تومان دریافت می کنند. نکته بسیار شک برانگیز اینکه مسئولین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در تمام مدت 20 سال گذشته علیرغم مشاهده چنین رفتارهایی از تعداد قابل توجهی از مهندسین ناظر هیچ اقدام عملی یا حتی مطالعه علمی و آسیب شناسانه ای در این مورد انجام ندادند. در حالی که برگزاری یک دوره آموزشی کاربردی حقوقی و یا نوعی کارآموزی عملی قبل از اعطای پروانه اشتغال مهندسی، به سادگی این مسأله را مرتفع، و ساخت و ساز شهری را به کلی متحول می کرد. تنها اقدام مشاهده شده از سوی مسئولین محترم  سخنانی بود در محکومیت امضا فروشی و تحقیر مهندسین در رسانه ها آنهم به تبعیت از افکار عمومی پس از حوادث دلخراشی که رخ می داد. به هر ترتیب مهندسین در این جهل مرکب نگه داشته شدند تا شمار حوادث بسیار شد و کار به آنجا کشید که مهندسین با دستبند و پا بند روانه زندان می شدند. اینجا بود که اهمیت مستند سازی در حرفه نظارت آشکار شد. مهندس ناظر کارش را درست انجام بدهد یا ندهد کسی کاری به کار او ندارد تا روزی که حادثه ای رخ دهد و یا به دلیلی پرونده نظارتش به شورای انتظامی کشیده شود. در این هنگام است که اهمیت مستندسازی نمایان می شود و ریز به ریز فعالیتهای او با توجه به گزارشات، دستورکارها و سایر مستندات بررسی می شود و هر کلمه آن ممکن است باعث محکومیت و یا تبرئه شدن ناظر شود.

مستند سازی در دو زمینه بکار مهندس ناظر می آید. اول برای دفاع از خود و فعالیتهای نظارتی اش در محاکم قضائی و دوم به هنگام بررسی پرونده اش در شورای انتظامی نظام مهندسی. همکاران گرامی می توانند نحوه مستند سازی و ساز و کارهای مختلف آن را در مطالب بعدی مطالعه نمایند.