حقوقی کردن پروانه اشتغال و یا همان قرارداد پروانه اشتغال نظام مهندسی که گاهی به غلط اجاره پروانه و یا فروش پروانه نظام مهندسی نامیده می شود، رویه ای ست قانونی که طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام می گردد. در این روال ابتدا شرکت عضو نظام مهندسی (شخص حقوقی عضو نظام مهندسی) با مهندس دارای پروانه اشتغال توافق اولیه ای انجام می دهد. سپس طبق توافق اولیه قراردادی بین شرکت و مهندس منعقد می گردد. در این قرارداد مدت زمان همکاری و مبلغ مورد توافق از مهمترین موارد است که حتماً باید در متن قرارداد ذکر شود. عموماً در هنگام امضای قرارداد مبلغی به عنوان پیش پرداخت از سوی شرکت پرداخت می شود و در ازای آن اصل پروانه مهندس در اختیار شرکت قرار می گیرد تا اولاً شرکت مطمئن شود که پروانه اشتغال مهندس آزاد است و در اختیار شرکت دیگری نیست و ثانیاً شرکت مطمئن شود که مهندس در آینده با شرکت دیگری قرارداد نخواهد بست و به قرارداد خود پایبند است. البته در هنگام تسلیم اصل پروانه مهندس رسیدی مبنی بر دریافت اصل پروانه اشتغال از شرکت اخذ می نماید.

پس از امضای قرارداد پاره ای امور اداری از سوی شرکت انجام می گردد و در نهایت یک روز برای خوداظهاری تعیین می گردد. خوداظهاری اصطلاحاً به امضای فرمی گفته می شود که مهندس با امضای آن تأیید می نماید که به عضویت شرکت در آمده و پروانه اش در اختیار شرکت قرار گرفته است. همچنین در فرم خوداظهاری سِمَت مهندس در شرکت ذکر می شود. اینکه سمت مهندس در شرکت چه مواردی می تواند باشد و سمت مهندس در شرکت چه اهمیتی دارد در مطلب بعدی تشریح می گردد.

برای خواندن مطلب بعدی اینجا کلیک کنید.