صفحه اصلی/پروانه اشتغال مهندسی
پروانه اشتغال مهندسی2020-05-06T10:33:06+00:00

قرارداد پروانه اشتغال مهندسی (حقوقی کردن پروانه)

قرارداد پروانه اشتغال مهندسی یا همان حقوقی کردن پروانه اشتغال بکار مهندسی یکی از روشهای معمول و قانونیِ مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای کسب درآمد از پروانه اشتغال بکار مهندسی است. اما ناآگاهی از اصول و قواعد این کار برای مهندسان مشکل آفرین می شود. در این بخش مطالب بسیار مهم و ضروری در این زمینه فراهم شده است تا مهندسین گرامی با دیدی باز و ذهنی روشن وارد این گونه قراردادها شوند. استفاده از این مطالب می تواند درآمد خوبی از طریق پروانۀ مهندسی نصیب مهندسان نماید و همچنین از آسیبهای اینگونه قراردادها جلوگیری نماید.

حقوقی کردن پروانه چیست؟

حقوقی کردن پروانه اشتغال و یا همان قرارداد پروانه اشتغال نظام مهندسی که گاهی به غلط اجاره پروانه و یا فروش پروانه نظام مهندسی نامیده می شود، رویه ای ست قانونی که طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام می گردد. در این روال ابتدا شرکت عضو نظام مهندسی (شخص حقوقی عضو نظام مهندسی) با مهندس دارای پروانه اشتغال توافق اولیه ای انجام می دهد. سپس طبق توافق اولیه قراردادی بین شرکت و مهندس منعقد می گردد. در این قرارداد مدت زمان همکاری و [...]

عضو هیئت مدیره و یا شاغل؛ اهمیت سمت مهندس در شرکت حقوقی

سِمَت مهندس در شرکت از جمله مهمترین عوامل مؤثر در قراردادهای پروانه اشتغال است. مهندسینی که پروانه اشتغال خود را در اختیار شرکتها قرار می دهند تحت سه عنوان در سازمان نظام مهندسی ثبت می گردند. عنوانهای شغلی و یا سمتهای مهندسین دارای پروانه اشتغال در شرکتها عبارت است از: 1.عضو شاغل، 2.عضو هیئت مدیره، 3.مدیرعامل. مبلغ پرداختی به مهندسان نیز بستگی زیادی به سمت تعریف شده در قرارداد دارد. به این ترتیب که عضو شاغل کمترین مبلغ، عضو هیئت مدیره مبلغی بیشتر و [...]

مدیرعامل و مسئولیتهای او در قرارداد پروانه اشتغال + نکات قرارداد مدیرعامل

مدیرعامل شرکت به طور کل مسئولیتی بسیار سنگین دارد و کسانی که به عضویت شرکتی (هرنوع شرکتی اعم از مهندسی و غیر از آن) در می آیند باید دقت داشته باشند که در آن شرکت سمت مدیرعاملی نداشته باشند. اما اگر کسی به دلایل مختلف اعم از نیاز مالی، تصمیم گرفت مدیرعاملی شرکتی را تقبل نماید چه شرایطی را باید مطالبه نماید تا ریسک کار خود را به حداقل برساند؟ در ادامه به این موضوع می پردازیم. در ابتدا خاطر نشان می شود که [...]

مهمترین نکات قراردادهای پروانه اشتغال

پس از آشنایی ابتدایی با روال حقوقی کردن پروانه یا همان قرارداد پروانه اشتغال نظام مهندسی، در این مطلب نکاتی که باید در قرارداد گنجانده شود شرح داده می شود. با دانستن و بکار بستن این نکات حداقل آسیب از قِبَل قرارداد پروانه اشتغال متوجه مهندس خواهد شد. در ابتدا مهندسان گرامی باید نسبت به نکته ای مهم دقت داشته باشند. اگر واقعاً قصد واگذاری پروانه به شرکت عضو نظام مهندسی را دارید، ابتدا باید از توهم های ساختگی بیرون بیایید. با توجه به [...]

سوء استفاده از پروانه اشتغال

در ادامه تشریح نکات و مخاطرات قراردادهای پروانه اشتغال و پس از آشنایی با مهمترین بند قرارداد پروانه اشتغال که در مطلب قبل تشریح شد، در این مطلب به یکی از موارد سوء استفاده از پروانه اشتغال پرداخته می شود. البته لازم به ذکر است که شرکتهای زیادی دست به این کار نمی زنند اما در مواردی دیده شده است که برخی شرکتها چنین کاری انجام می دهند. مشکل زمانی آغاز می شود که نظام مهندسی و یا شهرداری شرکت را وادار می کنند [...]

مالیات در قراردادهای پروانه اشتغال

خسارت های ریز و درشتی که همواره از سوی سازمان امور مالیاتی به مهندسان تحمیل شده، حساسیت وسواس گونه ای نسبت به مالیات و تکالیف مالیاتی در مهندسان بوجود آورده است. از جمله در مورد قراردادهای پروانه اشتغال ( حقوقی کردن پروانه )  همواره یکی از سوالات مهندسان همین وظایف مالیاتی و کسورات مربوط به آن است. وظایف و تکالیف مترتب بر دارندگان پروانه اشتغال بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب که هر مهندس به محض دریافت پروانه اشتغال نظام مهندسی باید بر اساس [...]

رتبه بندی ؛ قرارداد مدرک تحصیلی در شرکتهای پیمانکاری

توقیف و مسدود شدن ناگهانی حساب بانکی و غیر فعال شدن کارتهای بانکی مهندس، توقیف اموال مهندس از جمله خودروی شخصی و یا خانۀ او، ممنوع الخروج شدن مهندس و توقیف گذرنامۀ او، همگی می تواند در چشم به هم زدنی اتفاق بیفتد و زندگی آرام یک مهندس را دستخوش تلاطم های ویرانگر سازد. تمام این مصائب ممکن است بر سر یک خانم یا آقای مهندس آوار شود بدون اینکه او دلیلش را بداند یا اطلاع داشته باشد سر منشأ این گرفتاری ها کجا [...]

موارد اختلاف در قرارداد های پروانه اشتغال

اختلافاتی که در قراردادهای پروانه اشتغال پیش می آید گاه به لج و لجبازی منتهی می شود. در این موارد هم شرکت دچار خسارت مالی می شود و هم پروانه مهندس مدتها معطل می ماند و او را متضرر می کند. گاهی به سادگی می توان جلوی این اختلافات را گرفت و از همکاری مفید و موثری که به نفع دو طرف باشد بهره برد. تمدید پروانه و حکم شورای انتظامی مواردی هستند که ممکن است باعث اختلاف بین مهندس و شرکت شوند. در [...]

ظرفیت سالانه مهندس و مدت قرارداد پروانه اشتغال

چطور می شود مطمئن شد که شرکت از سهمیه سال آیندۀ من استفاده نمی کند؟ آیا قرارداد پروانه اشتغال تا پایان سال بسته می شود یا یک سال تمام از تاریخ امضاء قرارداد؟ واقعیت در مورد قرارداد های پروانه اشتغال این است که هیچ متراژی از ظرفیت مهندس در شرکت استفاده نمی شود. بلکه ظرفیت شرکت تشکیل می شود از مجموع ظرفیت مهندسان پشت پروانه اش ضربدر یک ضریب معین، طبق جداول مربوطه در مبحث دوم. لذا تمامی کارهایی که شرکت می گیرد به [...]